Mūrinė vokė: kartono fabrikas

Autorius:
Kategorija: Vilnius ir apylinkės

Šį objektą, apleistą kartono fabriką Mūrinėje Vokėje atsitiktinai aptikau paprasčiausiu, bet gana efektyviu apleistų vietų paieškos būdu – nuosekliai ir nuodugniai tyrinėjant ortofoto žemėlapį.


Mūrinė Vokė ir kartono fabrikas (maps.lt)

Istorija


Nuleidus užtvanką pasimatė nuskendusi, dumble įstrigusi valtis

Užtvanka su malūnu Mūrinėje Vokėje atsirado dar XIX a.

Netoliese įsikūręs Vokės dvaro savininkas J. Tiškevičius, Lentvario dvare pastatęs vinių fabriką, tapo ir popieriaus pramonės iniciatoriumi Vilniaus krašte – Mūrinės Vokės dvaro malūną 1887 m. rekonstravo į popieriaus fabriką.

1912 m. J. Tiškevičius fabriko modernizavimui iš Žemaitijos pasikvietė inžinierių mechaniką, hidrotechniką Grigą Kurecą. Greitai tapęs modernizuoto fabriko valdytoju ir labai sužavėtas čia esančių upių energija bei kitais privalumais, matydamas augančią popieriaus paklausą, G. Kurecas ėmėsi naujos ir jau daug didesnės įmonės statybos, kuri buvo pavadinta Grigo Kureco kartono fabriku, o 1923 m. metais gyvenvietei prie fabriko suteiktas Grigiškių vardas. Kurecas Grigiškių fabriką nuolat tobulino, ieškojo būdų kaip padidinti Vokės hidrotechninį pajėgumą. Tuo tikslu jis kanalu sujungė Merkį ir Vokę, pastatė dar vieną užtvanką bei įrengė 800 m ilgio akveduką, kurio liekanas važiuodami pro fabriką matote ir dabar. Grigiškių savininkas Vilniaus krašto visuomenę savo hidrotechniniais projektais bei to meto statybų mastais stebino net keliolika metų.

Mūrinės Vokės fabrikas veikė iki 1964 m.


Dumble nesunkiai galima susmegti iki kelių

Dabartis

Šiuo metu čia yra statoma 300 kW galios mažoji hidroelektrinė, kurios statybos darbus numatoma baigti iki 2010 m. pabaigos. Planuojamų darbų metu numatoma padidinti statomos hidroelektrinės galingumą iki 500 kW įrengiant papildomą 200 kW turbiną. Įrengus papildomą turbiną ir užbaigus hidroelektrinės modernizavimą bus sudarytos sąlygos įrengti žuvitakį vertingų lašišinių žuvų migracijai ir nerštui tvenkinio aukštutinėje dalyje bei Vokės upės aukštupyje.


Darbininkai iškelia senus užtvankos šliuzus


Dalis užtvankos atitverta hidroelektrinės įrengimams įrengti


Darbai vyksta sparčiai


Keliskart perstatytas buvusio malūno pastatas


Vėliausiai statyti statiniai sugriuvo greičiausiai…


Senojo malūno pastatas iš vakarinės pusės


Nusileidžiame laiptais


…į drėgną kelis perstatymus išgyvenusią patalpą


Šios sienos matė daug


Toliau patalpa su pamatu kažkokiam kaminui ar pan.


Tamsiausia patalpa. Kadro „išlaikymas“ 30 s


Šioje patalpoje jau prieš šimtmetį buvo įrengti turbinos įrengimai.


Turbinos mechanizmų likučiai


Turbinos patalpa


Akivaizdus pastato perstatymų įrodymas. Laiptai atsiremia į lubas


Pakylame į antrą aukštą


Modernių įrenginių likučiai


Erozija


Antro aukšto patalpos


Žaluma


Leidžiamės žemyn, į gamybines patalpas


Durys kairėje – turbinos patalpa, dešinėje – nusileidimas iš antro aukšto


Tuštuma


Per duris matosi dar vienas, greičiausia el. pastotės pastatas


Tuščios patalpos


Prie Vokės, žemiau užtvankos


Tiltas per užtvanką

Straipsnyje panaudota informacija iš:

  1. Ona Stasiukaitienė „Technikos paveldas Lietuvoje“, Versus aureus 2008;
  2. Algimantas Semaška „Po Lietuvą automobiliu“, Mintis 1979;
  3. www.medis.lt
  4. Aplinkos apsaugos agentūra. Dėl planuojamos ūkinės veiklos mūro vokės hidroelektrinės ant vokės upės galingumo padidinimas poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados
Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė