Artilerijos baterija Nr.27 Helo nerijoje

Autorius:
Kategorija: Lenkija

Kol kas vienintelė mano aplankyta stacionari artilerijos baterija, kurioje stovi apleistas, bet dalimis neišrinktas ir į metalo laužą nesupjaustytas artilerijos pabūklas, o pozicijos tarpusavyje sujungtos požeminiais koridoriais.

Maloniai nustebino ir tai, kad iš slėptuvių neišvilktos hermetinės durys, metalinės spintų durelės, ventiliacijos vamzdžiai. Į tolimačio bokštelį be jokių iššūkių galima užlipti originalia metaline laiptine. Jei dar visagaliai poilsiautojai šiukšles sugebėtų iki artimiausios šiukšlinės nusinešti, būtų idealu. Įvertinant tai, kad vien Helo pusiasalio smaigalyje buvo įrengta per 20 stacionarių artilerijos pozicijų, slėptuvių ir kitų fortifikacinių statinių, ši vieta taip ir kviečia sugrįžti dar kartą.

Helo nerija
Helo nerija

Helo istorija

Helo Kurhauzas. 1914

Helo Kurhauzas. 1935

XIX a. pabaigoje pačiame nerijos smaigalyje buvo įkurtas pajūrio kurortas. Oficialiai jo atidarymas buvo švenčiamas 1896 metų birželio 21 d. (mes čia lankėmės po 114 metų ir 3 dienų), o po dviejų metų prasidėjo įspūdingo Kurhauzo statybos. Šiame nuostabiame poilsio kampelyje ramybę rasdavo garsus rašytojas Stefanas Žeromskis, kompozitorius Karolis Šimanovskis ir kiti žymūs to meto veikėjai. Deja, iš Kurhauzo neliko nė žymės, 1939 metais jis buvo visiškai sunaikintas.

Pusiasalio viršūnė turėjo ir svarbią navigacinę reikšmę. Dar XVI a. čia buvo pastatytas medinis švyturys „bliza“, kuris ištikimai tarnavo iki XIX a. pradžios, kada jį pakeitė tvirtesnis mūrinis brolis, pastatytas 1826 m. Jo likimas identiškas Kurhauzui. Tačiau verta paminėti, kad 1942 metais pastatytas švyturys veikia iki šiol, jį gali lankyti turistai.

Karinis periodas Helo pusiasalyje prasidėjo 1933 m., kuomet buvo nuspręsta pradėti tuo metu itin modernios ir galingos stacionarios artilerijos baterijos statybas. Jai buvo suteiktas kodinis numeris 31 ir suteiktas lenkų pakrantės artilerijos pradininko leitenanto Heliodoro Laskovskio vardas. Per keturis metus nuo 1935 metų, buvo įrengtos keturios pozicijos 152,4 mm kalibro Bofors pabūklams, du ugnies kontrolės bokštai, slėptuvės, priešlėktuvinės gynybos stotis. 1936 m. statybas užbaigė kariuomenės barakų ir virtuvės įrengimas.

1939-09-03. Vokiečių karo laivas apšaudo Helą
1939-09-03. Vokiečių karo laivas apšaudo Helą

1939 metais pusiasalio gynėjams teko labai sunkūs išbandymai. Iš oro nuolat krito luftvafės mėtomos bombos, jūroje viešpatavo du galingi karo laivai Schleswig-Holstein ir Schlesien. Pagrindiniai vokiečių atakų taikiniai ir buvo Lakovskio baterija, vadovaujama kapitono Zbygnievo Pšybyževskio, bei 21-oji priešlėktuvinės gynybos baterija.

Nuožmūs pusiasalio gynėjai nepasidavė visą mėnesį, iki spalio 2 dienos. Tai turbūt ilgiausiai karo pradžioje gintas Lenkijos žemės lopinėlis. Po pasidavimo vokiečiai perėmė įtvirtintą Helo rajoną ir suremontavę atidavė savo laivyno žiniai.

Po karo pusiasalis nebuvo pamirštas ir jau 1948 metais buvo įsakyta įrengti naują stacionarią artilerijos bateriją, apginkluotą sovietiniais Б-13 artilerijos įrenginiais. Prieškariniai Laskovskio baterijos įtvirtinimai tam puikiai tiko, jose naujai įrengtos slėptuvės, ugnies kontrolės postai. Darbai truko iki 1957 m.

Naujoji baterija, kodiniu numeriu 27, buvo užbaigta 1955 m. Jos karinė užduotis buvo ginti Helo uostą. Tą turėjo užtikrinti keturi 100 mm artilerijos pabūklai Б-34, įrengti betonuotose aikštelėse, sujungtose požeminiais koridoriais. Baterijos ugniai kontroliuoti pastatytas naujas tolimačio bokštas.

1977 metais abi baterijas išformavo, objektus perėmė septintoji priešlėktuvinė eskadrilė. Galop, baigiantis XX amžiui miestelį paliko didžioji dauguma kariškių, prasidėjo naujas etapas.

Baterijos Nr.27 teritorija
Baterijos Nr.27 teritorija

Pabūklų pozicijos

Pabūklo pozicijos vizualizacija
Pabūklo pozicijos vizualizacija

Pozicijos susisiekia požeminiais tuneliais, t.y. poternomis
Pozicijos susisiekia požeminiais tuneliais, t.y. poternomis

Viduje puikiai išlikę beveik visi įrengimai
Viduje puikiai išlikę beveik visi įrengimai

Laikikliai
Laikikliai

Durų užrakto mechanizmas
Durų užrakto mechanizmas

Kai kur poternos kiek apgriuvusios ir užpiltos Gdansko įlankos smėliu
Kai kur poternos kiek apgriuvusios ir užpiltos Gdansko įlankos smėliu

Lendame lauk, į pirmąją ir geriausiai išlikusią pabūklo poziciją
Lendame lauk, į pirmąją ir geriausiai išlikusią pabūklo poziciją

Pirmosios pozicijos pabūklo kiemelio geometrija
Pirmosios pozicijos pabūklo kiemelio geometrija

Vamzdis, pasirodo, turi viršų ir apačią
Vamzdis, pasirodo, turi viršų ir apačią


100 mm pabūklas Б-34

Pabūklo galinė pusė
Pabūklo galinė pusė

Užtaisytojo darbo vieta
Užtaisytojo darbo vieta

Svirtis
Svirtis

Spyna
Spyna

Taikytojo pozicija
Taikytojo pozicija

Pabūklas kitu kampu
Pabūklas kitu kampu

Pabūklo tvirtinimo žiedas
Pabūklo tvirtinimo žiedas

Pozicija iš įlankos pusės
Pozicija iš įlankos pusės

Pakrantė prie artilerijos baterijos
Pakrantė prie artilerijos baterijos

Ketvirtoji pozicija su supjaustyto pabūklo likučiais
Ketvirtoji pozicija su supjaustyto pabūklo likučiais

Pabūklo lavonas
Pabūklo lavonas

Kalnas griuvėsių greta ketvirtosios pozicijos - susprogdinta 31-os baterijos pabūklo pozicija
Kalnas griuvėsių greta ketvirtosios pozicijos – susprogdinta 31-os baterijos pabūklo pozicija

Stendas prie susprogdinto artilerijos įrenginio
Stendas prie susprogdinto artilerijos įrenginio

Monolito armatūra. Surask paukštelį
Monolito armatūra. Surask paukštelį

Sprogimas buvo labai galingas
Sprogimas buvo labai galingas

Tolimačio bokštas. Ugnies kontrolės punktas

Baterijos tolimačio bokštas pastatytas pagal tipinį projektą (dešinėje)
Baterijos tolimačio bokštas pastatytas pagal tipinį projektą (dešinėje)

Įėjimas į įgulos slėptuvę Nr.2. Už kalnelio - bokštas
Įėjimas į įgulos slėptuvę Nr.2. Už kalnelio – bokštas

Komandinis punktas
Komandinis punktas

Vidus kuo puikiausiai išsilaikęs
Vidus kuo puikiausiai išsilaikęs

Ventiliacija
Ventiliacija

Net lempos sveikos
Net lempos sveikos

O štai ir pats gražuolis - tolimačio bokštas
O štai ir pats gražuolis – tolimačio bokštas

Idealios būklės laiptinė
Idealios būklės laiptinė

Optinio ZEISS (!!!) tolimačio su konverteriu schema
Optinio ZEISS (!!!) tolimačio su konverteriu schema

Tolimačio elementas
Tolimačio elementas

Apačioje - įėjimas į komandinį punktą ir takelis, vedantis į įgulos slėptuvę
Apačioje – įėjimas į komandinį punktą ir takelis, vedantis į įgulos slėptuvę

Tolimačio likučiai
Tolimačio likučiai

Atsarginis išėjimas
Atsarginis išėjimas

Iki greito!

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė