VII fortas. Modlin tvirtovė

Autorius:
Kategorija: Lenkija

Pirmai pažinčiai su šios įspūdingų mastelių tvirtovės fortais pasirinkome septintąjį, stipriai modernizuotą ir gerai išsilaikiusį. Jį pasiūlė aplankyti vietinis istorijos entuziastas. Išties, tankioje augmenijoje paskendęs fortas ryškiai skiriasi nuo įprastų kaunietiškų.

VII fortas iš žvirblio skrydžio

Kaip ir Kaune, šios tvirtovės pirmąjį fortų žiedą sudaro 8 fortai. VII-asis, pastatytas smėlingoje vietovėje prie Cybulicų gyvenvietės (skamba kaip cibuliai – svogūnai), yra tradicinės trapecijos formos, savo ašimi atsisukęs į pietvakarius. Tačiau iš įprastų kaunietiškų ypatumų, čia panaši yra tik forma. Tiesą sakant, šiek tiek panašių elementų turi moderniausias, IX-asis Kauno tvirtovės fortas. Taip yra todėl, kad dabar matomą formą šis lenkų fortas įgavo tik po kelių modernizavimo etapų.

Modlin tvirtovės VII-ojo forto maketas

Natūralu, šį fortą juosia gilus sausas griovys be krokodilų – jų buvo atsisakyta dėl netinkamo klimato. Tačiau dėl žemos vietovės ir aukštų gruntinių vandenų daugumoje požeminių galerijų po grindimis įrengti drenažo kanalai. Užnugaryje įrengtos belangės kareivinės, kurias sudaro septyni erdvūs kazematai. Iš centrinio kazemato plati poterna su dviem išėjimais nuveda prie priekinio pylimo arba ant kareivines gaubiančio pylimo.

Užnugario kareivinės ir kaponierius

Visos forto dalys buvo sujungtos galerijomis, poternomis ar, kaip liaudis mėgsta vadinti, požeminiais tuneliais, kurie sudaro gana painų labirintą ir vieną didžiausių požeminių jungčių sistemų visoje Modlino tvirtovėje. Reikia juk pabrėžti, kad kažkas yra -iausia.

Į forto vidų patenkama per užnugaryje įrengtą kaponierių, esantį apsauginio griovio lygmenyje, vienu aukštu žemiau kareivinių. Jame įrengti šarvuotomis durimis apsaugoti nedideli išėjimai į fortą supantį griovį.

Kaponieriaus vaizdas iš forto griovio
Šarvuotas langelis Wolt’o kurjeriams perduoti maistą į kaponierių
Mįslingi tuneliai viduje
Nepatikėsit – truputis WD40 ir durelės užsidarė kaip naujos. Geriau netikėkit
Kareivinės užmūrytomis langų angomis

Kareivinėse ant sienų ir virš durų arkų yra išlikę originalūs užrašai. Spalvotos kirilicos raidės nurodo, kur buvo Modlino tvirtovės 14-osios artilerijos kuopos virtuvė ir pan.

Kazematas prie įėjimo
Tais metais, matyt, išrado spalvotus pieštukus. Gerai, kad Comic Sans ženkliai vėliau
„14-os kuopos virtuvė“

Modernizuojant fortą, jame buvo įrengti du traditoriai (dešinėje ir kairėje). Tai iš puolančiojo pusės visiškai nematomas įtvirtinimas, kulkosvaidžių ar artilerijos baterijos ugnimi dengiantis tarpus tarp įtvirtintų pozicijų. Lenkijoje tarpukariu traditoriai buvo gana dažnas įtvirtinimų elementas. Labai gražų egzempliorių galime pamatyti ir carinės Liepojos tvirtovės redane.

VII forto traditoriuje buvo vienas kazematas su keturioms artilerijos pozicijoms ir papildoma patalpa, greičiausia prožektoriui. Greta įrengtos dvi patalpos, skirtos šaudmenų sandėliavimui. Iš traditorių su kareivinėmis jungiančios galerijos į lauką vedė du apsaugoti išėjimai. Prie jų – forto išvietės kazematas.

Traditorius iš išorės
Poterna, kylanti į traditorių
Traditoriaus ambrazūros

Po priekiniu forto pylimu įrengtos kareivinės, susijungiančios su dešiniojo peties puskaponieriumi. Kairiojo peties viršuje įrengtas šarvuotas stebėjimo postas, panašų ar net identišką galime pamatyti Kauno IX-ajame forte. Metalinį posto kupolą čia kažkas nugvelbė 2004 m. žiemą. Forte buvo numatytos vietos keturiems šarvuotiems kupolams, tačiau įrengtas tik vienas. Paskutinis tokio tipo kupolas liko II forte Kosewo mieste.

Puskaponieris dešiniajame forto petyje
Puskaponierio ambrazūros
Puskaponierio kazematas su lobių ieškotojų išlaužtu drenažo kanalu

Fortą juosiančio griovio gynybai įrengti du kofrai, vienas jų – dviaukštis, galerija sujungtas su centrine forto dalimi. Dviaukštis kofras susprogdintas. Modernizuojant fortą už atraminės kontreskarpinės sienos įrengtos poternos, jungiančio abu kofrus. Šiuo metu dalis plytų sienos išardyta ir leidžia atidžiau patyrinėti atliktą modernizaciją.

Dešinysis forto petys ir puskaponierio kepurė
Modernizuota kontreskarpinė siena
Šaulių galerijos ambrazūros kontreskarpinėje sienoje
Išardytos pirminės kontreskarpinės sienos plytos atvėrė galeriją tarp kofrų
Galerijos alkūnė dalinai užpilta smėliu
Galerija
Kairėje viršuje – dviaukštis kofras, centre žemiau – traditorius, apačioje dešinėje – kaponierius
Dviaukštis VII-ojo forto kofras
Pirmajame aukšte, ambrazūros šauliams, antrajame – nedidelio kalibro artilerijai arba kulkosvaidžiams
Kofras susprogdintas iš vidaus

Manoma, kad dviaukštis kofras sunaikintas susprogdinus čia nuo Antrojo pasaulinio karo likusią amuniciją.

Poterna po sprogimo, primena tunelį kalnuose
Dviaukštis kofras

Pirmojo pasaulinio karo metais forto įgula sėkmingai gynėsi nuo vokiečių kariuomenės. Kovos nutrūko tik rusams 1915 metų rugpjūčio 20 dieną kapituliavus. Kovų metu fortas visiškai nenukentėjo ir greičiausiai išliko nepaliestas iki Antrojo pasaulinio karo. Bla bla bla…

Skamba visiškai neįtikinamai. Iš tiesų, 1915 metų vasarą rusai pabrukę balalaikas traukėsi nuo vokiečių atgal į savo susmirdusius kaimus. Priešakinės, pavyzdinės Novogeorgievsko (Modlin) tvirtovės praradimas jiems turėjo būti skaudus pažeminimas, tačiau tradiciškai vadovybė likimo valiai palikusi įgulą suskubo pirmiausia gelbėti savo pačių kailį – dingo iš tvirtovės pasitaikius pirmai progai. Sumaniam ir patyrusiam vokiečių generolui Hans Beseler kelių dienų tvirtovės apgultis buvo tarsi pasivaikščiojimas parke. Užėmus tvirtovę, vokiečiams atiteko 1600 pabūklų ir virš milijono sviedinių kraitis. Štai kodėl fortas nenukentėjo.

Šarvuoto stebėjimo punkto vieta
Ta pati vieta antrojo pasaulinio karo metais
Brustveras forto centre

Parako sandėlių kompleksas

Maždaug už kilometro, į šiaurės rytus nuo nuo forto nesunkiai radome penkių parako sandėlių kompleksą. Įspūdingo dydžio kalvos patikimai saugojo tvirtovės, forto įgulos amuniciją. Iš vienos pusės sandėlis praktiškai nepastebimas, iš kitos jį išduoda kokių šešerių metrų betoninė siena.

Parako sandėlis miške, už kilometro nuo forto
Milžiniškas betono sluoksnis saugo šį sandėlį
Primityvus, bet gerai apsaugotas įėjimas
Sandėlio prieangis
Vienas iš sandėliavimo kazematų
Ventiliacinis tunelis
Ventiliacinis tunelis kazematų užnugaryje

Informacijos šaltiniai

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė