Memel-Nord artilerijos baterija. Fotografijų parodos atidarymas

Birželio 19 d., sekmadienis. Kukuliškių miškas, pajūris. 13 valandą Prunskienės laiku „Memel-Nord“ baterijoje oficialiai atidaryta pirmoji Lietuvoje karinio paveldo tematikos fotografijų paroda. Be pačių parodos fotografijų atidesnio apžiūrėjimo, užteko laiko padaryti keletą pačios „Memel-Nord“ pakrantės artilerijos baterijos nuotraukų iš išorės ir, be abejo, viduje bei susipažinti su Klaipėdos karo istorijos entuziastais.

Trumpai apie „Memel-Nord“

1939 m. Vokietija prisijungusi Klaipėdos kraštą, pradėjo stiprinti Baltijos jūros pakrantės apsaugą. Pakrantės artilerijos baterijoje „Memel-Nord“ („Klaipėda-Šiaurė“) buvo pastatyti du vienodi blokai, tarp jų – ugnies kontrolės postas (pirmoje nuotraukoje), netoliese – amunicijos sandėlis ir elektrinė. Baterija apginkluota keturiais 15 cm kalibro SKL/45 pabūklais, pritaikytais šaudyti į taikinius jūroje. 1940 m. šie pabūklai išgabenti į Norvegiją. 1944 m. vokiečiai baterijoje sumontavo keturis tuo metu pačius galingiausius FLAK-40 priešlėktuvinius pabūklus, kurie sėkmingai dalyvavo ir Klaipėdos gynyboje. Po karo okupantai iš Tarybų Sąjungos čia atsivežė keturis priešlaivinius B-13 pabūklus. Baterija veikė iki 1955 m., vėliau su pertraukomis čia įsikurdavo pasieniečiai.

Vienas artilerinis blokas 2002 m. buvo dalinai sutvarkytas Pajūrio regioninio parko iniciatyva. Nuo 2009 m. Klaipėdos karo istorijos entuziastai kartu su parko direkcija pradėjo kaupti eksponatus, susijusius su šio krašto įtvirtinimais ir jų istorija.

2009 m. atkastas FLAK-40 pabūklo vamzdis – labai retas egzempliorius – pasaulyje, dabartinėmis žiniomis, jų yra tik trys: Vokietijoje, JAV ir čia, mūsų pajūryje.

Daugiau informacijos: www.memel-nord.lt


Klaipėdos karo istorijos entuziastų sutvarkytas pabūklo kiemelis


2009 metais atkasto FLAK 40 zenitinio pabūklo vamzdis


12,8 kalibro vamzdis


Užmaskuoto ilgalaikio ugnies taško muliažas


Jūros išmestos torpedų liekanos. SS desantininko uniformą dėvi Memel-Nord įgulos narys Arūnas


Kalba VšĮ „Karo paveldo centras” direktorius Vladimiras Orlovas


Linksmai nusiteikę Memel-Nord įgulos nariai


Interviu

Memel-Nord baterijos patalpose


Dirbtinai apšviestas tamsusis baterijos kampas


Parodos lankytojai


Halt! Wohin gehst du?


Komendanto stalas


Vėsūs ir drėgni koridoriai


Žvilgsnis atgal


Radinių iš Klaipėdos apylinkių ekspozicija


Kažkas įdomaus


Buities reikmenys


Kas ten slepiasi?


Jis žino, ką aš padariau praėjusią vasarą!..

Paroda „Karinis paveldas – praeities atspindžiai“


Paroda „išmėtyta“ keliose patalpose


Tinkama vieta atitinkamoms nuotraukoms


Renato Dudos nuotrauka „Kauno IX forto kontreskarpinė siena“


Tiesiog nepriekaištingai eksponuojamos parodos nuotraukos


Viena iš trijų „Nieko Naujo“ nuotraukų


Tautų draugystė…

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė