Egipto liuteronų bendruomenės bažnyčia Latvijos pasienyje

Autorius:
Kategorija: Latvija

Jei kada važiuosit į Latviją pro Zarasus, kirtę simbolinę broliškų respublikų sieną pravažiuosite nuorodą į Egipto liuteronų bendruomenės bažnyčią apie kurią šis reportažas. Nors bažnyčia jau senokai nebeatlieka savo tiesioginės paskirties, sustoti čia tikrai verta – bažnyčia stovi gražioje vietovėje, netoli ežero. Tuo pačiu bus gera proga paieškoti geolobio GC3X0GX, kurių šiose apylinkėse, deja, ne per daugiausia.

Be apleistos bažnyčios, einant Laukesos ežero link, šlaite nesunkiai rasite gana keistą statinį – nedidelį simetriško išplanavimo dviejų kambarių namelį su mūrine veranda. Pats šlaitas, kuriame įrengtas šis pusiau požeminis būstas, dirbtinai laiptuotas ir, galimas daiktas, čia būta Pirmojo ar Antrojo pasaulinio karo metais išraustų tranšėjų. Namelyje kasinėta, kažkas įnirtingai ieškojo lobio. Einant toliau, likus keliems žingsniams iki ežero, stovi apleista sodyba. Viduje išmėtyti popieriai, banko dokumentai, kiti kuklią šeimininkų buitį menantys daiktai. Atrodo, kad sodybą apleido dėl įsiskolinimo Parex (dabar Citadele) bankui. Pats namas, matosi, senas – tašytų rąstų sienos apmūrytos plytomis.

Bažnyčios istorija

Egipto liuteronų bendruomenės bažnyčią Vilkumiestėje 1823 m. pradėjo statyti vietinis žemvaldys A. Etingenas (Oettingen). 1863 m. bažnyčios fasadą papuošė naujai pastatytas bokštas. Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčia buvo gerokai apgriauta, karo veiksmus paliudija vokiečių ir rusų kareivių kapai. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia nukentėjo dar labiau, iki šių dienų ant mūrų matomi kulkų palikti pėdsakai.

Egipto evangelikų-liuteronų bendruomenė buvo įsteigta 1567 metų vasario 28 dieną kartu su Kuržemės hercogo įsakymu statyti naują bažnyčią. Nuo 1584 m. bendruomenė turėjo savo pastorių. XVI ir XVII amžių sankirtoje šalia Egipto bendruomenės išaugo nedidelė Vilkumiestės gyvenvietė, kurios vardu latviškai ir vadinama ši bendruomenė. Egipto bendruomenė turėjo keletą medinių bažnyčių, paskutinė jų buvo sunaikinta 1812 metais, karo su prancūzais metu. Kalkūnio ir Medumio šeimininkas 1823 metais pradėjo statyti akmeninę bažnyčią, o ją 1825 m. liepos 5 d. buvo pašventino. 1863 m. A. Etingenas atliko kapitalinį bažnyčios remontą ir pastatė bokštą. Kartu su Egipto bendruomenės įkūrimu, Medumio tuometinis šeimininkas V. Firstenbergas įkūrė ir pastoratą, kuris kaip ir pati bažnyčia daug kentėjo karų metu, nes stovėjo svarbaus Daugpilio kelio pašonėje. Bendruomenės archyvas buvo visiškai sunaikintas karo su prancūzais bei Pirmojo pasaulinio metu.

Egipto evangelikų-liuteronų bažnyčia stovi buvusioje Ilūkstės apygardoje, dabartiniame Daugpilio rajone, Medumio parapijos teritorijoje prie sienos su Lietuvos Respublika.

Bažnyčios istorijos santrauka parengta pagal tekstą iš www.belladvina.com

Bažnyčios kiemas nusėtas senais kapais
Bažnyčios kiemas nusėtas senais kapais

Saulės žvilgsnis per apgriautą bažnyčios bokštą
Saulės žvilgsnis per apgriautą bažnyčios bokštą

Karo pėdsakai. Kažkuriuo metu bažnyčia buvo „užkonservuota“
Karo pėdsakai. Kažkuriuo metu bažnyčia buvo „užkonservuota“

Bažnyčia pamažu griūva
Bažnyčia pamažu griūva

Gražūs vitražai, lango papuošimai seniai dingo
Gražūs vitražai, lango papuošimai seniai dingo

1863 m. pastatytas bažnyčios bokštas
1863 m. pastatytas bažnyčios bokštas

Sienų puošybos likučiai
Sienų puošybos likučiai

Griūvantis stogas
Griūvantis stogas

Kai kurie langai grotuoti
Kai kurie langai grotuoti

Nykstanti bažnyčios vidinė erdvė
Nykstanti bažnyčios vidinė erdvė

Žvilgsnis į bažnyčią, radus geolobį
Žvilgsnis į bažnyčią, radus geolobį

Kapai bažnyčios užnugaryje
Kapai bažnyčios užnugaryje

Kai kurie antkapiai smarkiai suniokoti
Kai kurie antkapiai smarkiai suniokoti

Vienas seniausių ir gražiausių išlikusių antkapių
Vienas seniausių ir gražiausių išlikusių antkapių

Nežinomo rusų kareivio kapas
Nežinomo rusų kareivio kapas

Rusų kariai pasirengę tranšėjos gynybai (I PK nuotrauka)
Rusų kariai pasirengę tranšėjos gynybai (I PK nuotrauka)

Artileristo W. Sturenbeck, žuvusio 1915-04-11, kapas
Artileristo W. Sturenbeck, žuvusio 1915-04-11, kapas

Artilerijos pulko vairuotojo Wilhelm Eube kapas
Artilerijos pulko vairuotojo Wilhelm Eube kapas

Vokiečių kariai prie mobilaus priešlėktuvinės artilerijos pabūklo (I PK nuotrauka)
Vokiečių kariai prie mobilaus priešlėktuvinės artilerijos pabūklo (I PK nuotrauka)

Vokiečių kariai prie traktoriaus, tempiančio 21 cm artilerijos pabūklą
Vokiečių kariai prie traktoriaus, tempiančio 21 cm artilerijos pabūklą

Laiptuotas šlaitas ir keistas namelis jame
Laiptuotas šlaitas ir keistas namelis jame

Mūrinė veranda
Mūrinė veranda

Kažkuriuo metu čia ir elektra buvo
Kažkuriuo metu čia ir elektra buvo

Lobio paieškų įkalčiai
Lobio paieškų įkalčiai

Bičiuliai
Bičiuliai

Apleistoje sodyboje prie ežero ir kregždžių nebeliko
Apleistoje sodyboje prie ežero ir kregždžių nebeliko

Kas liko
Kas liko

Nutilusi Melodija
Nutilusi Melodija

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė