Slapta britų karinės vadovybės vadavietė

Autorius:
Kategorija: Malta

Maltiečiai štabą vadina „one of the best kept secrets of World War II”, čia saugiai pasislėpę britai koordinavo puolamąsias operacijas ir salos gynybą. Praėjus net 20 metų po karo štabas vis dar nebuvo išslaptintas, tik jame jau tūnojo NATO pareigūnai ir periminėdavo slaptus sovietų povandenininkų siunčiamus signalus.

Malta Hitleriui buvo lyg rakštis subinėje. Musoliniui nesisekė nei šiaurės Afrikoje, nei puolant šią mažytę salą netoli Sicilijos, todėl ūsuotas pamišėlis gelbėdamas draugą perkelė visą 10-ąjį aviacijos korpusą į kaimyninę Siciliją ir ilgą laiką sėkmingai karaliavo ore puolant Maltą. Bet…

Žiūrint iš kitos barikadų pusės, Malta buvo vienintelė priešakinė britų karinio laivyno ir oro pajėgų bazė šiame Viduržemio jūros regione, o giliai po vienu iš sostinės bastionų buvo įsikūręs superslaptas britų karinės vadovybės štabas, dar žinomas kaip Lascaris War Rooms, todėl britai jokiais būdais negalėjo atiduoti šio mažo uolos lopinėlio didelėje jūroje.

Apie Lascaris War Rooms

Štabas įrengtas po 45 metrų aukščio bastionu, ant kurio kasdien tradiciškai patrankos skelbia vidurdienį.

Bastionas ir vienas įėjimų į tunelį, vedantį į štabą
Bastionas ir vienas įėjimų į tunelį, vedantį į štabą

Požeminis, jei taip galima sakyti, nes viskas išrausta kalkakmenio masyve, tunelių ir patalpų tinklas įrengtas labai apgalvotai – net ir sprogus didelio galingumo užtaisui patalpos liktų sveikutėlės, nes visa smūgio banga pereitų kiaurai per 100 metrų ilgio tunelį iš kurio patenkama į štabo patalpas.

Lascaris War Rooms schema

Kaip jau minėjau karo metu iš čia įsikūrusios vadavietės buvo koordinuojama salos gynyba nuo Ašies (Axis) antpuolių bei planuojamos visos Viduržemio jūros puolamosios operacijos.

Šiame superslaptame komplekse buvo įrengti operacijų kontrolės ir stebėjimo kambariai atskiroms kariuomenės pajėgoms. Bene svarbiausias jų buvo RAF naikintuvų kontrolės kambarys, kuriame buvo stebimos ir planuojamos visos oro ir jūros operacijos. Specialiame atrankos kambaryje buvo analizuojami visi radarų parodymai ir išrūšiavus perduodami priešlėktuvinės gynybos operacijų kambariui, kuris savo ruožtu toliau koordinavo priešlėktuvinės artilerijos veiksmus.

Priešlėktuvinis pabūklas įrengtas virš štabo, Upper Barrakka Gardens
Priešlėktuvinis pabūklas įrengtas virš štabo, Upper Barrakka Gardens

Itin akylai saugomame jungtinių operacijų kambaryje buvo planuojamos jungtinių pajėgų operacijos, slaptos žinutės buvo gaunamos ir siunčiamos šifruotais kanalais, kurias koduodavo specialios tam skirtos mašinos.

Taip giliai įrengtas štabas buvo mechaniškai ventiliuojamas, ši originali įranga išlikusi ir veikia iki šiol.

1943 metų liepą kompleksas buvo naudojamas kaip Sąjungininkų štabas planuojant ir koordinuojant įsiveržimą į Siciliją (operacija kodiniu pavadinimu „Husky”), kuriam vadovavo generolas Dvaitas Eizenhaueris, kartu su feldmaršalu Montgomeriu ir oro pajėgų maršalu Tederiu.

Pasibaigus karui čia įsikūrė Viduržemio jūros laivyno vadavietė. 1967 metais kompleksą perėmė NATO ir jame įkūrė slaptą ryšių centrą, periminėjusį sovietų pavandeninių laivų žinutes. Dar po dešimties metų kompleksas buvo galutinai uždarytas.

Aktyviai štabas dirbo 1956 metais, Sueco krizės metu vykdant britų-prancūzų invaziją. Pilna kovinė parengtis buvo įvesta ir 1962 metais Karibų krizės (Kubos raketų krizės) metu, kuomet buvo tikimasi sovietų raketų antpuolio prieš Maltą.

Tunelis, vedantis į vadavietę
Tunelis, vedantis į vadavietę

Jungtinių operacijų salė
Jungtinių operacijų salė

Jungtinių operacijų salė

Sicilijos žemėlapis
Sicilijos žemėlapis

Jungtinių operacijų salė

Kambarys viršutiniame aukšte prie jungtinių operacijų salės
Kambarys viršutiniame aukšte prie jungtinių operacijų salės

Eskadrilių būsenos lenta tada...
Eskadrilių būsenos lenta tada…

...ir dabar
…ir dabar

Originalios eskadrilių būsenos lentelės
Originalios eskadrilių būsenos lentelės

Vienoje patalpoje įrengta moderni ekspozicija
Vienoje patalpoje įrengta moderni ekspozicija

Ekspozicija
Ekspozicija

Radarų duomenų atrankos kambarys
Radarų duomenų atrankos kambarys

Radarų duomenų atrankos kambarys

Radarų duomenų atrankos kambarys

Darbo stalas

Laiptinė tarp aukštų
Laiptinė tarp aukštų

Ne visi kambariai paruošti lankymui, bet pamatyti juos niekas netrukdė
Ne visi kambariai paruošti lankymui, bet pamatyti juos niekas netrukdė

Dar vienas neeksponuojamas kambarys
Dar vienas neeksponuojamas kambarys

Kambarys su gultais

Darbo kampas

Telefoninio ryšio mazgas
Telefoninio ryšio mazgas

-

RAF operacijų kambarys
RAF operacijų kambarys

Rezultatų lentelė
Rezultatų lentelė

RAF operacijų kambarys darbo metu
RAF operacijų kambarys darbo metu

RAF operacijų kambarys

RAF operacijų kambarys

RAF operacijų kambarys

RAF operacijų kambarys

RAF operacijų kambarys

Arbatos?

Pabėgimo planas
Pabėgimo planas

Kaip rasti?

Pirmą kartą būnant Maltoje rasti kai kuriuos objektus gali būti sunku dėl erdvės trimatiškumo. Mes įpratę įsivaizduoti miestą plokščią, o čia jis labiau daugiasluoksnis. Lengviausia Lascaris War rooms pasiekti nusileidus laiptais panašiais į pastolius arba liftu iš Upper Barrakka Gardens. Yra dar bent du būdai nusileisti į buvusį gynybinį griovį šioje vietoje. Visų geriausias variantas yra pasiklausti vietinių, dauguma tikrai malonūs ir paslaugūs, be to visi kalba angliškai.

Leistis žemyn

151207-lascaris_war_rooms-32

Muziejaus erdvė internete

www.lascariswarrooms.com

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė