Klaipėdos miesto valdymo punktas

2008 metais dienraštis „Klaipėda“ skelbė, kad didžiausio ploto slėptuvė, skirta ekstremalių situacijų valdymui, priklauso Klaipėdos savivaldybei, yra rengiami projektai ją atnaujinti, bus įrengtas sirenų valdymo punktas ir ryšių sistema. Tik užėjus į vidų galima pamatyti realią situaciją.

Apie valstybinių įstaigų planus, ketininimus, posėdžius, situacijų analizes, galimybių studijas, projektus, darbo grupes ir tam tikslui įsteigtas viešąsias įstaigas nuolat rašo žiniasklaidos ruporai. Bėgant laikui iš pirmo žvilgsnio gražūs ketinimai neretai paskęsta kalnuose beverčių dokumentų, išgarinami, atsiprašau, įsisavinami mokesčių mokėtojų ir įvairių fondų pinigai, o situacija taip ir nepajuda iš mirties taško. Vienas tokių, pavyzdinių atvejų – nuo 2010 metų posėdžiais ir protokolais gaivinamas VI-asis Kauno tvirtovės fortas, į kurį planuojama iš Vilniaus planuojama perkelti karinės technikos ekspoziciją, pritaikyti visuomenės reikmėms. Toks valstybinių įstaigų trypčiojamas nedideliame karo istorijos entuziastų rate jau spėjo virsti pajuokų objektu. Geriau nesakysiu kiek kainavo šios diletantiškos projekto vizualizacijos.

Pats Kauno tvirtovės VI forto restauravimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektas taip pat stebina trumparegiškumu. Trumpai tariant, tai būtų dar vienas muziejus, sukurtas panaikinant kitą muziejų. Plius forto statiniuose būtų įrengtos konferencijų ir pan. niekam nereikalingos erdvės… Daugiau nerašysiu, nes gaila pirštų.

Grįžkim prie Klaipėdos miesto valdymo punkto slėptuvės.

Jei tikėti lentele ant hermetinių durų su įspaustais gamybos metais, slėptuvė yra gana šviežia, t.y. įrengta 80-ųjų viduryje. Buvo pilnai įrengta bei funkcionuojanti net Lietuvai atgavus nepriklausomybę, informaciniai stendai lietuviški. Nuolatinės veiklos ir slėptuvės priežiūros pėdsakai baigiasi 1997 metų pabaigoje, kuomet užpildyta paskutinė slėptuvės dokumentacijos byla. Tą patvirtina ir ant budinčiojo stalo gulinti 1996 metų Klaipėdos telefono abonentų knyga.

Pagal patalpų būklę, panašu, kad nuo to laiko jokių darbų čia nevyko. Atnaujintos tik kelios rozetės ir jungikliai. Galbūt tai 2008 metais rengto slėptuvės atnaujinimo projekto materiali išraiška? Kažkuriuo metu buvo įdiegta ir apsaugos signalizacija su judesio davikliais.

Viešojoje erdvėje vis išlįsdavo po sakinį-du apie šią slėptuvę, šias nuotrupas sudėjau į vieną vietą chronologine tvarka:

2004 m. gegužės 31 d.

Pradedamas rengti sklypo detalusis planas, kurio tikslas – išanalizuoti galimybę rekonstruoti esamą pastatą ir pritaikyti jį archyvo paskirčiai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Ant jau esamų pamatų ateityje gali būti statomas 3-jų aukštų pastatas su archyvo patalpomis pirmame aukšte ir admin. paskirties patalpomis antrame-trečiame aukštuose. Rangovų klausimą ateityje spręs miesto savivaldybė.

2004 m. rugsėjo 27 d.

Skelbiamas supaprastintas atviras konkursas teritorijos detaliojo plano rengėjui parinkti: planuojamoje teritorijoje suformuoti žemės sklypą, išanalizuoti galimybę pastatą rekonstruoti, pritaikant archyvo paskirčiai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

2004 m. gruodžio 15 d.

UAB „Vakarų projektai“ (2013 m. išregistruota iš Juridinių asmenų registro) rengia teritorijos detaliųjį planą: analizuojama galimybė pastatą rekonstruoti, pritaikant archyvo paskirčiai.

2007 m. rugsėjo 24 d.

Skelbiamas pastato slėptuvės rekonstrukcijos-išplėtimo, įrengiant administracinės patalpas su archyvu, techninio darbo projekto parengimo atviras konkursas. Darbų apimtys: parengti fasado spalvinį sprendimą, numatyti evakuacijos kelius. Konstrukcijų pakitimus projektuoti atliktų tyrimų pagrindu. Suprojektuoti lauko apšvietimą. Numatyti bendro naudojimo privažiavimų ir aikštelių apšvietimui įrengti naują apšvietimo įrangą. Slėptuvės patalpose numatyti geriamojo vandens talpas, tualetus, rekonstruoti vėdinimo bei oro filtravimo sistemas, numatyti buitines patalpas darbuotojams, numatyti vietas automobiliams parkuoti.

2008 m. rugpjūčio 22 d.

Šiuo metu rengiami projektai atnaujinti slėptuvę, bus įrengtas sirenų valdymo punktas ir ryšių sistema.

2014 m. spalio 1 d.

Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės mero patarėjo Simono Gentvilo, uostamiesčio valdžia šiuo metu vykdo Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko nurodymą ir inventorizuoja savivaldybei priklausančias slėptuves. X gatvėje po žeme yra ištisas bunkerių kompleksas*, kuriame branduolinio karo atveju turėjo būti vadavietė.

Patarėjui Simonui Gentvilui derėtų išsiaiškinti kuo skiriasi bunkeris nuo slėptuvės.

2015 m. vasario 18 d.

2005 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas detalusis planas, kuriame numatoma archyvo dokumentų saugyklos statyba žemės sklype, buvusio Klaipėdos miesto valdymo punkto vietoje.

Savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės teigimu, nuo 2006 m. į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginius veiklos planus traukiamas ir, siekiant gauti finansavimą, valstybės investicijų programai nuolatos teikiamas investicijų projektas „Dokumentų saugyklos pastato <…> projektavimas ir statyba“, kurio preliminari vertė – 1,01 mln. Eur (3,5 mln. Lt).

„Nors investicijų projektas daugelį kartų teiktas valstybės investicijų programos finansavimui gauti, tačiau jam finansavimas skirtas nebuvo. Likviduotų juridinių asmenų dokumentų saugojimas yra valstybės funkcija, tad manome, kad pastato statybos turėtų būti finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų“, – teigė J. Simonavičiūtė.

Santrauka ir išvados

Prieš beveik 20 metų apleistas /užkonservuotas Klaipėdos krizių valdymo centras turėjo būti atnaujintas, tuo pačiu ant slėptuvės pastatant 3 aukštų archyvo dokumentų saugyklą, tačiau per dvylika metų nieko apčiuopiamo nėra nuveikta. Kas paneigs, kad „kilnoti popierius“ yra be galo ilgas ir sunkus darbas?

Slėptuvė

Prieš apžiūrint patalpas, verta susipažinti su slėptuvės planu. Teoriškai šioje slėptuvėje turėjo tilpti net 1500 žmonių, nors pagrindinė jos užduotis veiksmų koordinavimas krizės atveju – čia buvo įrengta visa reikalinga ryšių įranga, reikalinga koordinuoti įvairių miesto tarnybų veiksmus.

Slėptuvės planas
Slėptuvės planas

Elgesio slėptuvėje taisyklės

Budėtojo posto langelis stebi pagrindinį įėjimą
Budėtojo posto langelis stebi pagrindinį įėjimą

Budėtojo postas
Budėtojo postas

Pagrindinis slėptuvės koridorius
Pagrindinis slėptuvės koridorius

Interaktyvus stendas
Interaktyvus stendas

Vienas iš kabinetų greta budėtojo posto
Vienas iš kabinetų greta budėtojo posto

Kabinete ant stalo stovi selektorinis daugiakanalis telefono aparatas КД-6 – «концентратор директора». Korpusas karbolitinis, bendras svoris apie 4 kg. Aparatas gali vienu metu būti sujungtas su šešiomis vietinio ir/arba tarpmiestinio ryšio linijomis, leidžia perjungti linijas nenutraukiant ryšio arba apjungti abonentus konferenciniam pokalbiui.

КД-6

Kabinetas su seifu
Kabinetas su seifu

Kampinėje ryšių mazgo patalpoje guli sena gelbėjimo darbų planavimo grafiko lenta

Grafikas

Tarnybų ryšininkų patalpa
Tarnybų ryšininkų patalpa

Patalpa su informaciniais stendais
Patalpa su informaciniais stendais

Drėgmė, pelėsis ir prasta ventiliacija daro savo darbą. Juokiausi, kad čia net matosi ir jaučiasi kaip bėga laikas – bebūnant slėptuvėje ne kartą nuo sienos nukrito atsilupęs dažų lopinėlis, kalkės nuo lubų, fanera nuo laminuotos stendo plokštės.

Laikas

Stendai įdomūs ir informatyvūs. Dėl tik man asmeniškai suprantamų priežasčių neskelbsiu daugumos jų turinio.

Stendai

Punkto „smegenys“
Punkto „smegenys“

-

Miesto maketas

Prognozių grupės patalpa
Prognozių grupės patalpa

Telegrafo aparatas (teletaipas) Т-63
Telegrafo aparatas (teletaipas) Т-63

Virtuvė
Virtuvė

Evakuacijos patalpa (sandėlis)
Evakuacijos patalpa (sandėlis)

Sandėlio „eksponatai“
Sandėlio „eksponatai“

Mmmm...
Mmmm…

Sandėlio „eksponatai“
Sandėlio „eksponatai“

Užsienietiškas
Užsienietiškas

Raktai

Su „Vėjeliu“
Su „Vėjeliu“

Šikarnas tualetas
Šikarnas tualetas

Ventiliacinėje patalpoje - tvarka
Ventiliacinėje patalpoje – tvarka

Veikiantis generatorius
Veikiantis generatorius

Gražuolis
Gražuolis

Negaliu atsižiūrėti
Negaliu atsižiūrėti

Natūralu, ciferblatai padengti fosforu
Natūralu, ciferblatai padengti fosforu

Viso gero!
Viso gero!

Labai įdomu, koks bus šios istorijos tęsinys ir slėptuvės likimas.

Informacijos šaltiniai

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Showing 3 comments
 • Tomas Gudauskas
  Atsakyti

  Klaipėdos miesto archyvas įkurdintas buvusio valstybinio banko patalpose 2015 m.

  • Nieko Naujo
   Atsakyti

   Klaipėdos apskrities archyvas.

 • Kazombis
  Atsakyti

  Ten ne fosforas. Tiksliau, ne fosfore esme. Radioliuminescencija, nuo zodio radiacija

Jūsų nuomonė