Modlin tvirtovė. Pažintis

Autorius:
Kategorija: Lenkija

Kelionei į Modliną teko šiek tiek pasiruošti – vien pažvelgus į žemėlapį nuo įtvirtinimų masto raibsta akys. Kareivinės, talpinančios 20000 kareivių! Du fortų žiedai su net 18 fortų ir galybe kitų gynybinių statinių! Penkių šimtmečių istorija! Ir ką čia veikė Napoleonas?!
Nuo kažko reikėjo pradėti. Pradėjome nuo centro – citadelės.

Modlin tvirtovės istorija

Modlinas įsikūręs trijų upių – Vyslos, Narevo ir Vkros santakoje, todėl natūraliai turėjo išskirtinių gynybinių savybių. Natūralios gamtinės kliūtys yra itin reikšmingas veiksnys kariniuose konfliktuose, tą šiuo metu akivaizdžiai stebime Ukrainoje. Vietovės svarbą įžvelgė ir Švedijos karalius Karlas Gustavas, kuris čia įkūrė įtvirtintą stovyklą su keturkampės žvaigždės kontūru, vadinamąjį „Bugskansen“, naudotą iki 1660 m.

Mūšis prie Novy Dvor ir pirmosios Bugskansen įtvirtintos stovyklos vieta

1806 m. Napoleonas, norėdamas išplėsti savo įtaką Rytų Europoje, įkūrė Varšuvos kunigaikštystę. Kunigaikštystės teritorijoje jis nurodė pastatyti kelias tvirtoves. Pirminį sprendimą statyti tvirtovę Modline Napoleonas priėmė 1806 m. gruodį, viešėdamas Poznanėje.

Pagal jo nurodymus 1809 m., dalyvaujant Varšuvos kunigaikštystės inžinerijos korpuso vadovui pulkininkui Janui Mallet, buvo pastatytas dabartinės citadelės vidinis perimetras, kurį suprojektavo Napoleono inžinerijos viršininkas generolas Francois de Chasselop-Laubat.

Modlin tvirtovės žemėlapis (raudonai pažymėtos aplankytos vietos)

Pasinaudojus gamtinėmis vietovės sąlygomis, dešiniajame Vyslos krante buvo pastatyta pusiau ovalo formos tvirtovė su penkiais bastionais, atvira nuo upės. Prieš tilto statybą įrengti įtvirtinimai Kazunėje, kairiajame Vyslos krante, ir Nowy Dwór Mazowiecki sudarė įtvirtintą kompleksą, uždarantį Vyslos ir Narevo išsišakojimą. Po Napoleono pralaimėjimo 1812 m. Varšuvos kunigaikštystė Lenkijos rankose buvo panaikinta. 1813 m. gruodžio 1 d. tvirtovė buvo apgulta rusų ir kapituliavo.

Novogeorgijevsko tvirtovės žemėlapis

1830 m. gruodžio 4 d. Modlin tapo pagrindine sukilėlių kariuomenės baze, tačiau 1831 m. spalio 9 d., vėl buvo apsupta Rusijos kariuomenės ir kapituliavo. Valdant Rusijai, 1834 m. Modlinas buvo pervadintas į Novogieorgievską. Šis pavadinimas, naudotas iki 1915 m. Išorinis tvirtovės perimetras, sudarytas iš šešių frontų, buvo sukurtas remiantis senaisiais bastionų vainikais. 2250 m ilgio kareivinių kompleksas pradėtas statyti 1832 m. ir baigtas tik po 32 metų! Citadelę ir išorinį perimetrą juosė Carnot siena.

Modlin tvirtovės I ir II fortų žiedas

1873 m. caro valdžia nusprendė apjuosti tvirtovę fortų grandine, o po dešimties metų buvo pradėta juos statyti. 2-6 km atstumu nuo tvirtovės buvo pastatytas pirmasis 8 mūrinių fortų žiedas, kurio bendras ilgis siekė 30 km. Kita modernizacija buvo atlikta 1912-1914 m., kurios metu 5-10 km atstumu nuo citadelės buvo pastatyta 10 betoninių fortų, sudarančių antrąjį fortų žiedą, konstrukcijose panaudojant gelžbetoninius skydus ir plieninius šarvuotus bokštelius.

Pirmojo pasaulinio karo metais, po 10 dienų kovų su vokiečiais, 1915 m. rugpjūčio 20 d. jis kapituliavo. Iki 1918 m. lapkričio mėn. tvirtovėje dirbo vokiečių įgula. 1918 m. gruodį, po 87 metų, tvirtovę vėl užėmė Lenkijos kariuomenė.

Upių apsaugos tarnyba Baltojo bokšto fone, 1925 m.

Tarpukariu Modline buvo dislokuotas kadetų korpusas. Čia taip pat veikė Šarvuotosios ginkluotės mokymo centras, karininkų kadetų mokykla ir seržantų mokykla, taip pat Sprogmenų neutralizavimo mokymo centras. Čia buvo įsikūręs 8-osios pėstininkų divizijos ir jos 32-osios pėstininkų divizijos štabas ir kt..

1939 m. įsiveržus nacistinei Vokietijai, tvirtovės įgula priešinosi 18 dienų. Kapituliavo, kai tiesiog pradėjo trūkti šaudmenų, vaistų ir maisto. Gindami Modliną žuvo daugiau kaip 2 000 lenkų karių. Vėliau, Antrojo pasaulinio karo metais, 1945 m. sausio 18 d. jį užėmė sovietų kariuomenė.

XXI a. pradžioje, Karinio turto agentūra, padalijo savo žemę į sklypus ir pradėjo lėtą jos pardavimo procesą. 2012 m. buvo parduota grūdų saugykla, o 2013 m. vasarą parduotas vienas iš labiausiai atpažįstamų Modlino tvirtovės pastatų – kareivinės (citadelė).

Apsilankymas

Į Lenkiją atvykome trumpam, vos vienai nakvynei. Aiškaus plano ką veiksime atvykę į Modliną neturėjome, tik vienintelį žūtbūtinį objektą – bene patį gražiausią sandėlį Europoje, bet apie jį kitame įraše. Palikę automobilį prie uždaryto muziejaus su skurdoka karinės technikos ekspozicija nedideliame skverelyje, nutarėme neskubėdami apeiti citadelę – kareivinėmis apjuostą tvirtovės centrą, o kitą pusdienį skirti vieno ar dviejų fortų ir amunicijos sandėlių patyrinėjimui. Apie juos taip pat smulkiau papasakosiu atskirame įraše.

Modlino tvirtovės citadelė – kareivinės, skirtos 20000 karių įgulai
Rytiniai citadelės vartai
1811 metų statybos parako sandėliai
1811 metų statybos parako sandėliai, t.y. kas iš jų liko
Simpatiškas pixel stiliaus kūrinys
Generolo Henriko Dabrowskio vartai su išlikusiomis tilto atramomis
Mielas akcentas ant tilto atramų
Tilto atramų arkada
Meniškai užbarikaduoti vartai
Rytinė citadelės dalis
Rytinis tiltas į kareivines
Vartai po tiltu
Techninės patalpos, galimai siurblinė
Stilingi elektros jungikliai
Labai žavingas interjeras
Baltasis bokštas
Baltasis bokštas
Baltasis bokštas ir citadelės perimetras
Kareivinių fasadas išilgai upės
Krantinės kelias, tolumoje – geležinkelio tiltas
Tvirtovės voveraitė
Kareivinės
Karti realybė
1838 m. kaponierius
Žvilgsnis į gražiausio sandėlio likučius Vyslos ir Narevo santakoje
Napoleono vartai
Freskos autorius akivaizdžiai persistengė su imperatoriaus ūgiu
Elevatorius
Generolo Dehno gynybinis įtvirtinimas
1930 m. lenkiškos tanketės TK-1 kopija
Šiaurinis citadelės perimetras
Vieni gražiausių, princo Józefo Poniatowskio vartai (1836)
Citadelės ir Poniatowskio vartų akistata
Raudonasis (Totorių) bokštas
Technika kareivinių kieme
Technika kareivinėse
„Nano technologijos“
Raudonasis bokštas
Rikošetas
Vaizdas į rytus iš Raudonojo bokšto
Randai ant Raudonojo bokšto
Citadelė leidžiantis saulei

Išskirtinė padėka forty.waw.pl už pagalbą ruošiantis kelionei.

Informacijos šaltiniai

Recommended Posts

Facebook komentarai:

Jūsų nuomonė